SzukajSzukanie zaawansowane


Stary Młyn Noclegi i Restauracja

Męczenników Oświęcimskich 20, 44-240 Żory, (woj. śląskie), (Pokaż na mapie)

Ka­me­ral­ny, wy­god­ny i w sa­mym cen­trum Żor - tak moż­na okre­ślić obiekt ho­te­lo­wy Sta­ry Młyn. Po­za dwu­na­sto­ma, w peł­ni wy­po­sa­żo­ny­mi po­ko­ja­mi w ho­te­lu znaj­du­je się kli­ma­tycz­na re­stau­ra­cja oraz licz­ne obiek­ty usłu­go­we. Na­sza sa­la re­stau­ra­cyj­na jest do­sko­na­łym miej­scem na or­ga­ni­za­cję nie tyl­ko wszel­kich im­prez oko­licz­no­ścio­wych, ale rów­nież spo­tkań bi­zne­so­wych, kon­fe­ren­cji, po­ka­zów oraz szko­leń. Roz­sąd­ne ce­ny oraz cen­tral­na lo­ka­li­za­cja spra­wia­ją, że Sta­ry Młyn to ide­al­ne miej­sce na noc­leg w Żo­rach.

Cennik

Ilość miejsc: 40
Cena: 140 zł - 240 zł


Udogodnienia

Łazienka
Telewizor
Parking strzeżony
Wyżywienie
Płatność kartą
Akceptacja zwierząt
Internet

Adres i dane kontaktowe

Męczenników Oświęcimskich 20
44-240 Żory
(woj. śląskie)
Pokaż na mapie

Tel. +48 508 350 385
Tel. +48 (32) 435 11 17
www.starymlyn.net.pl

Zapytaj o nocleg

Imię i nazwisko


Dane dotyczące pobytu


Data przyjazdu

Data wyjazdu

Ilość osób


Dane kontaktowe


Adres e-mail

Telefon


Treść